SUNGAI BULOH, 25 Sep 23: 97 RSD telah melaksanakan Mesyuarat Kebajikan Siri 3/2023 di Garaj Tertutup Pasukan. Objektif mesyuarat adalah mengenal pasti isu-isu semasa berkenaan kebajikan, permasalahan dan penambahbaikan pasukan di samping menganalisa tindakan terhadap isu-isu berbangkit.
Sumber : 97 RSD